ΑΡΧΕΤΥΠΟ ΑΕ - -
ΑΡΧΕΤΥΠΟ AE
Παρουσίαση της εταιρίας
Η εταιρία Α Ρ Χ Ε Τ Υ Π Ο Α.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1989. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην πόλη της Σάμου του Δήμου Βαθέος. Κύριοι μέτοχοι της εταιρίας είναι ο Βλασιάδης Κώστας αρχιτέκτων μηχανικός και η Καλλιόπη Ροδίτου επίσης αρχιτέκτων μηχανικός.

Mέχρι το 1999 η κατασκευαστική δραστηριότητα καλυπτόταν από τις ατομικές επιχειρήσεις των δύο μετόχων. Από το έτος αυτό και μετά η ΑΡΧΕΤΥΠΟ ξεκινάει συστηματικά τον τομέα των κατασκευών. Ο όγκος και ο κύκλος εργασίας των δύο μετόχων σε ατομικό και συμμετοχικό επίπεδο κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικός, λαμβανομένης υπ΄οψιν της χωροθέτησης της δραστηριότητας.

Στόχος της εταιρίας είναι η παράδοση στον πελάτη ενός εγγυημένου και άρτια κατασκευασμένου προϊόντος (κτίριο) και η απαλλαγή του από το άγχος και την κούραση της κατασκευής με δική του επιστασία.

Πλεονέκτημα για την εταιρία αποτελεί η παρουσία των δύο αρχιτεκτόνων που είναι και μέτοχοί της, στον άρτιο σχεδιασμό και τελικά στην καλή λειτουργία, του παραδιδόμενου προϊόντος που λέγεται κτίριο.
Προσφερόμενες υπηρεσίες
1. Μελέτη και κατασκευή κάθε είδους κτιρίου όπως (μονοκατοικίες, εξοχικές κατοικίες, πολυκατοικίες, καταστήματα, γραφεία).Το κτίριο παραδίδεται έτοιμο προς χρήση.

2. Ανακατασκευή κάθε είδους κτιρίου και μετατροπή του σε άλλη χρήση.

3. Πώληση έτοιμων ή υπο κατασκευή διαμερισμάτων-μονοκατοικιών-γραφείων-καταστημάτων σε ιδιόκτητα οικόπεδα η επι αντιπαροχή.

4. Εύρεση οικοπέδων για τους πελάτες με στόχο την οικοδόμησή τους.

ΒΡΕΙΤΕ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΖΗΤΑΤΕ...


ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ
ΟΙΚΟΠΕΔΑ