Μελέτη και κατασκευή κάθε είδους κτιρίου
Μονοκατοικίες, εξοχικές κατοικίες, πολυκατοικίες, καταστήματα και γραφεία.
Το κτίριο παραδίδεται έτοιμο προς χρήση.
   Ανακατασκευή κάθε είδους κτιρίου
και μετατροπή του σε άλλη χρήση.
   Πώληση έτοιμων ή υπό κατασκευή
διαμερισμάτων, μονοκατοικιών, γραφείων
& καταστημάτων σε ιδιόκτητα οικόπεδα
ή επί αντιπαροχή.
 

 Εύρεση οικοπέδων για τους πελάτες
με στόχο την οικοδόμησή τους.